Frågor & Svar

Här hittar du vanliga frågor som våra kunder ställer och våra svar

Vad kostar det i timmen?

  • Vi tar 650kr/timme samt 500kr för bilen/dag. Vi fakturerar minimum 2 timmar
  • Obs alla priser ex moms.

Har ni F-skatt?

  • Ja vi har F-skatt och kollektivavtal med facket samt alla försäkringar som krävs. Vi är även medlemmar i Säkert Vatteninstallation.

Vad ska vi använda för märken på våra varor?

  • Jag brukar rekommendera alla svenska märken tillexempel; FM Mattson, Vårgårda, Mora, IFÖ, IDO, Gustavsberg men det finns andra märken som är godkända som exempelvis Tapwell och GROHE m.fl. Det man också bör titta efter är BBRs symbol och symbolen för Säkert Vatten för då vet man att varan följer svenska byggnormer.

Vad är BBR?

  • BBR är Boverkets byggregler, en samling föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning.
    Läs mer på

Vad är Säkert Vatteninstallation?

  • En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.
    Källa: Säkert Vatteninstallation

Säkert Vatten

BBR

Välkommen att kontakta oss med frågor eller för mer information och för offerter

Kontakt