Välkommen till
Rörmokeriet KBA AB

 0761 665055   info@rkba.se

Vi gör det mesta inom VS ”Värme och Sanitet”

För oss är det viktigt med hög kvalitet, god kommunikation, bra uppföljning och efterkontroll. På så sätt kan vi uppfylla varje enskild kunds krav och förväntningar och skapa en trygg kundrelation. Vi är noga med att hålla avtalade tider och lämnar alltid arbetsplatsen ren och snygg efter oss.

Kraven vi har på samarbetspartners och de produkter vi arbetar med är givetvis lika hög och vi väljer dem därför med omsorg. För att bibehålla kvalitet och ligga i framkant med utvecklingen arbetar vi fortlöpande med förbättringar inom företaget och lägger stor vikt på kompetenshöjning av våra duktiga montörer.

Partners